javascript file

ABC StarterKit Svenska-구글평점:74점

, ABC nyborjarkit: Ett interaktivt pedagogiskt spel for att lara sig alfabetet och ovningar for att trana skrivning. Fonetiskt utal eller uttal med vokaler, stora eller sma bokstaver att spara. brbrDetta spel for nyborjare har foljande vardefulla pedagogiska funktioner: brbrA.) I avdelningen BOKSTAVER, sa presenteras alfabetet fran A-O med sma och stora bokstaver. Bokstaverna ses med en animation som visar hur de skrivs och kan aven sparas. Du kan byta mellan ljudning eller bokstavsnamnen. Naturligvis, inkluderas omljud och sarskilda former. brbrB.) Dolda under rubriken ALFABETET finns tva korta ovningar och en ljudningstabell. brbr Forsta ovningen gar ut pa att satta bokstaverna i ratt alfabetisk ORDNING.br Male med STORA & SMA ar att para ihop sma och stora bokstaver ratt. br LJUDNINGsfunktionen ger en oversikt av hela alfabetet. brbrbrC.) Ovningen SKRIV ORD ovar spelare att skriva sina forsta ord. Bokstaverna i upp till 43 ord ar blandade och malet ar att skriva orden med bokstaver i ratt ordning. Det finns tre svarighetsnivaer och du kan alltid lyssna pa orden. brbrOVERSIKT:br Uttal: Fonetiskt utal eller Uttal med vokaler, och talade ord (apple, boll etc). br Font: en basfont, med stora och sma bokstaver. br Alla bokstaver fran A till Obr Fyra pedagogiska ovningar och en ljudningstabell. br Skyddade installningar och lankarbr Ingen reklam eller in-appkopbrbrOBS: En mjuk penna rekommenderas for att spara bokstaverna.
게볼루션 게임정보 > ABC StarterKit Svenska

ABC StarterKit Svenska

ABC StarterKit Svenska 대표 아이콘 :: 게볼루션
74
Jan Essig: Educational Apps \u0026 Silly Games  [게임 보기]
게볼루션 - 구글 74점 (6명) 애플 -
홍보동영상  정보가 존재하지 않습니다. 애플 앱스토어 링크가 존재하지 않습니다 원스토어 링크가 존재하지 않습니다 공식카페 링크가 존재하지 않습니다
게임 순위/스코어 -

프로버전으로 보기

로그인을 하셔야 합니다.

게볼루션은 방대한 모바일앱 데이터를 무료로 제공하고 있습니다.

국가별 순위변동, 평점변동, 공식카페 상태를 확인하시기 위해서는
번거로우서더라도 로그인을 해주세요. 만족스러운 데이터를 보여드리겠습니다.


게볼루션은 간단한 정보만으로 간편하게 계정 생성이 가능하며
네이버 계정 혹은 페이스북 계정으로도 간편하게 로그인이 가능합니다.

게볼루션 아이디로 로그인 네이버 아이디로 로그인 페이스북 아이디로 로그인

데이터를 불러오고 있습니다. 잠시만 기다려주세요
게임 이미지
게임 특징
ABC nyborjarkit: Ett interaktivt pedagogiskt spel for att lara sig alfabetet och ovningar for att trana skrivning. Fonetiskt utal eller uttal med vokaler, stora eller sma bokstaver att spara.

Detta spel for nyborjare har foljande vardefulla pedagogiska funktioner:

A.) I avdelningen BOKSTAVER, sa presenteras alfabetet fran A-O med sma och stora bokstaver. Bokstaverna ses med en animation som visar hur de skrivs och kan aven sparas. Du kan byta mellan ljudning eller bokstavsnamnen. Naturligvis, inkluderas omljud och sarskilda former.

B.) Dolda under rubriken ALFABETET finns tva korta ovningar och en ljudningstabell.

Forsta ovningen gar ut pa att satta bokstaverna i ratt alfabetisk ORDNING.
Male med STORA & SMA ar att para ihop sma och stora bokstaver ratt.
LJUDNINGsfunktionen ger en oversikt av hela alfabetet.


C.) Ovningen SKRIV ORD ovar spelare att skriva sina forsta ord. Bokstaverna i upp till 43 ord ar blandade och malet ar att skriva orden med bokstaver i ratt ordning. Det finns tre svarighetsnivaer och du kan alltid lyssna pa orden.

OVERSIKT:
Uttal: Fonetiskt utal eller Uttal med vokaler, och talade ord (apple, boll etc).
Font: en basfont, med stora och sma bokstaver.
Alla bokstaver fran A till O
Fyra pedagogiska ovningar och en ljudningstabell.
Skyddade installningar och lankar
Ingen reklam eller in-appkop

OBS: En mjuk penna rekommenderas for att spara bokstaverna.
TOP

ABC StarterKit Svenska